Nowa Szansa

 

Stowarzyszenie "Nowa Szansa"

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa zostało utworzone w 2006 roku.

Jego głównym celem jest promowanie trzeźwego stylu życia.

 

Możemy pomóc osobom uzależnionym  w zdrowieniu z szerzącego sie coraz bardziej  w naszym społeczeństwie problemu alkoholowego jak również towarzyszącemu mu zjawisku współ uzależnienia.

Nasze Stowarzyszenie także chętnie udziela wsparcia właśnie osobom współuzależnionym czyli : współmażonkom,partnerom życiowym i ich dzieciom,których to w znacznym stopniu dotyka problem przemocy spowodowany nadmiernym,chorobliwym spożywaniem alkoholu przez osoby dorosłe.

Każda osoba która zwraca się do nas o pomoc pozostaje zupełnie anonimowa.